Inte bara en mjukgörare utan ett äkta föryngringsmedel för returasfalt.

Viatop Plus RC består av 50% cellulosafiber och 50% rejuvinator (föryngringsmedel) för enkel dosering och flexibel användning.  Eftersom Viatop Plus RC är en fiberpellet behövs inga slangar och pumpar utan Viatop Plus RC kan doseras i asfaltverket som en konventionell fiberpellet typ Viatop Premium.

För mer information kontakta oss gärna.