AC Duopave är en kombinationslösning för underhåll av det mindre trafikerade vägnätet, för tillfälliga vägar i områden under uppförande och för industrigator.

AC Duopave fungerar som ett bärlager men samtidigt med egenskaper som ett slitlager med jämn ytstruktur, stabilitet och god friktion.

AC Duopave läggs i ett skikt mellan 40 – 80 mm och ersätter både bärlager (AG) och slitlager (ABT). Normal läggningsutrustning kan användas.

AC Duopave ger

  • lång livslängd och låga livscykelkostnader
  • god ekonomi, snabbt utförande, läggs endast i ett skikt

och har naturligtvis också följande egenskaper:

  • bra motstånd mot slitage
  • god friktion
  • förbättrade egenskaper mot permanent deformation och spårbildning
  • vattenbeständig yta

AC Duopave är

  • enkel att lägga och kompaktera även vid lägre temperaturer

AC Duopave baseras på EN 13108-1 och är numera standard i Polen (under namnet SMA 16 JENA) och används även i flertalet länder som Tyskland, Ungern m.fl.

Konceptet är framtaget av företaget Rettenmaier i samarbete med institut, producenter, läggare och beställare av asfalt.

Se bilagor för recept och information.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.